slide1

:: Partneri projektu

STRABAG, s. r. o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen



  • kompletná dodávka betonárskych prác



FERRMONT, spol. s r.o., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov


Zdôvodnenie výberu dodávateľa: V kľúčovom segmente stavby a dodávky technológií pre čistiarne odpadových vôd ponúka Ferrmont skúsenosti a úspešné realizácie za posledných 15 rokov. Klientom ponúkame buď stavbu na kľúč od plánu až po realizáciu, alebo iba dodávku technológií, prípadne renovácie, či servis. Okrem poskytovania služieb pre samosprávy a firemný sektor v oblasti čistenia odpadových vôd ponúkame aj špecializované riešenia na mieru pre priemyselné odpadové vody. V rámci znižovania nákladov na prevádzku ČOV je možné využiť aj energetický potenciál, ktorý v sebe skrýva bioplyn. Ten vzniká anaeróbnou stabilizáciou surového a biologického kalu získaného čistením odpadových vôd. Takto získaný plyn je žiadaným médiom pre tvorbu tepelnej, alebo elektrickej energie.


Ferrmont má bohaté skúsenosti s návrhom plynového hospodárstva, ktoré je využívané na mnohých ČOV, ktoré sme realizovali. Najskôr je plyn akumulovaný v plynojemoch, aby bola eliminovaná nerovnomerná tvorba bioplynu počas dňa. Nami realizované plynojemy sú suché dvojmembránové plynojemy, ktoré vďaka svojmu modernému návrhu umožňujú neustále monitorovanie stavu, nepodliehajú korózii, vytvárajú prevádzkový tlak a sú výrazne bezpečné. Bioplyn sa prednostne využíva na výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. Bioplyn je taktiež možné využívať na výrobu tepla prostredníctvom kotlov v kotolni a vykurovať jednotlivé prevádzkové budovy na čistiarni v zimnom období. Prebytočný bioplyn (napríklad v letnom období) sa spaľuje na plynovom horáku prebytočného bioplynu. Bioplyn sa taktiež používa na pneumatické miešanie obsahu nádrže anaeróbnej stabilizácie kalu.



TECON Textile constructions GmbH., Ilz 82, A-8262 Ilz, Rakúsko


Zdôvodnenie výberu dodávateľa: Firma TECON je lídrom v oblasti výroby plynojemov s dvojitou polyesterom potiahnutou PVC textilnou membránou. Plynojemy sú určené na skladovanie bioplynu.


Spoločnosť so sídlom vo východnom Štajersku v Rakúsku existuje už viac ako 10 rokov, ale aktivita sa rýchlo rozšírila z Rakúska po celej Európe. Medzitým sa naše plynojemy používajú na všetkých kontinentoch sveta. Čerpáme z mnohoročných skúseností v odbore textilný dizajn a ponúkame najlepšie technické poradenstvo, riešenie na mieru a najlepšie služby z našich servisných stredísk. Vyvíjame funkčné systémy, ktoré kombinujú optimálnu bezpečnosť a efektivitu. Tieto systémy ponúkajú významné výhody oproti bežným riešením.



Drevoindustria Mechanik


Firma Drevoindustria Mechanik, s.r.o. je súkromná strojárska firma, ktorá úspešne zachytila vývoj nielen na trhu na Slovensku ale aj na trhoch Západnej Európy, Východnej Európy, Ameriky či Ázie. Firma spoluprácou s partnermi a zákazníkmi v oblasti drevospracujúceho priemyslu nepretržite získavala nové skúsenosti a jej vývoj rokmi napredoval.
Od spracovania dreva je len na skok k energetickému odvetviu, preto sme sa časom začali orientovať aj na projekty súvisiace so spaľovaním biomasy. Po boku dodávateľov stacionárnych kotlov na fluidné spaľovanie biomasy vyrábame a inštalujeme technológiu na dopravu a dávkovanie paliva vo forme čistej drevnej štiepky alebo jej zmesí s inými formami ekologických príp. fosílnych palív na Slovensku, v Českej republike či v Bielorusku.
Významnú časť nášho výrobného procesu tvoria technológie pre spracovanie a separáciu elektronického odpadu a šrotu. Už od roku 2002 ťažíme z úspešnej spolupráce s nemeckou firmou, s ktorou sme realizovali niekoľko významných projektov. Spoločne sme dodali už 15 komplexných recyklačných liniek do krajín ako je Slovensko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Dánsko, Írsko, Španielsko, USA, Kanada či Taiwan. Naše skúsenosti z oblasti recyklácie elektronického odpadu najnovšie zúročujeme aj v oblasti zhodnocovania plastov, spracovania komunálneho odpadu a bioodpadu.
Väčšinu dodávanej strojnej technológie vieme zákazníkom ponúknuť aj s kompletnou elektroinštaláciou.
Vieme zákazníkom ponúknuť komplexné a funkčné technologické riešenia. V rámci inžinierskej činnosti vieme v spolupráci so zákazníkom jasne stanoviť a zadefinovať problematiku, navrhnúť koncept technického riešenia, zdokumentovať aktuálny stav a adekvátne prispôsobiť technológiu, vypracovať realizačnú a výrobnú dokumentáciu, pripraviť podklady pre ďalšie dotknuté profesie, prostredníctvom analýzy rizík dbať na výrobu bezpečných zariadení, naplánovať priebeh montáže, realizovať príp. spolupracovať pri uvádzaní technológie do prevádzky a to všetko v súlade s platnou legislatívou a európskymi smernicami.


Dreyer & Bosse Kraftwerke GmbH, Streßelfeld 1, 29475 Gorleben


Pre výrobu elektriny z bioplynu ponúka spoločnosť Dreyer & Bosse niekoľko typov motorov. V závislosti na veľkosti systému ponúka plynové motory MAN alebo MWM. Inovatívne technické riešenia sú vyvíjané kontinuálne. Preto Vám ponúkame viac energie, vyššiu účinnosť a hlavne užívateľsky prívetivé funkcie systému.

Kontajner inštalácia: umožňuje rýchlu inštaláciu vo Vašich priestoroch. Okrem toho vám ušetrí stavať budovu, čo môže prispieť k zníženiu nákladov.
Otvorený dizajn: Naše systémy sa vyznačujú otvoreným dizajnom. To umožňuje ľahký prístup pre údržbu a servis a minimálny prenos vibrácií od motorov, pomocných jednotiek.

Zvuková izolácia: Hladina hluku je presne prispôsobená na mieru vašim potrebámtak, aby emisie hluku boli obmedzené na minimum. Toto je dosiahnuté konštrukciou chladiča, nádoby na stenu, tlmiča výfuku a medzichladiča. Výmenník tepla výfukových plynov: Kogeneračné jednotky dodávame na prienie aj s výmenníko tepla výfukových plynov.

Ovládanie: Je to srdce z našich elektrární a 14 rokov neustále rozširujeme vývoj. Náš regulátor reaguje na špecifické rozdiely v kvalite bioplynu. Katalyzátor: Naša špeciálne veľké oxidačné katalyzátory sa používajú na dodatočnú úpravu výfukových plynov. Oxidačný katalyzátor znižuje hladinu formaldehydu a oxidu uhoľnatého, tak aby sa dostali na požadované hodnoty. Olejová vaňa - rozšírenie: Ako prvý výrobcovia kogeneračných jednotiek sme inštalovali olejovú vaňu rozšírenú o približne 300 litrov motorového oleja. Motorový olej sa mení neustále. To predlžuje intervaly výmeny oleja až na 3000 hodín, Len stále bezpečná a správna hladina oleja môže kompenzovať nečistoty v plyne. Štandardné referenčné podmienky podľa DIN ISO 3046 (1000 mbar tlak vzduchu, teplota vzduchu 298 K, vlhkosť 30%). Výkonové dáta pre výrobu bioplynu HU = 6,0 - 6,5 kWh / Nm ³, v závislosti na prístroji.



EMU elektrosystems, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín


Firma ponúka komplexné elektromontážne služby v rámci profesií elektro bez obmedzenia napätia.
Rozsah činností:

Elektromontáže VN:
• Trafostanice, rozvody, meranie a regulácia, kompenzácia účinníka
Elektromontáže NN:
• Budovy občianskej vybavenosti, priemyselné stavby, obchodné centrá, historické budovy
Elektromontáže MN:
• Meranie a regulácia, PC siete, televízne rozvody
Revízie a odborné prehliadky:
• Bez obmedzenia napätia vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.


Oprava, údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov (objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu). Výroba elektrických technických zariadení: elektrické rozvádzače NN, výroba rozvádzačov vysokého a nízkeho napätia ... Výroba elektromotorov a rozvádzačov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.


Maloyer


  • dodávka a montáž potrubných rozvodov, energetické poradenstvo